overlay

In een wereld waarin duurzaamheid steeds centraler komt te staan, kan de transport- en logistieksector niet achterblijven. De noodzaak om ecologisch verantwoorde keuzes te maken, wordt niet alleen ingegeven door de druk vanuit de maatschappij, maar ook door de motivatie van bedrijven om zorg te dragen voor onze planeet. Zo ook onze toewijding aan een groenere toekomst.

Waarom is duurzaamheid cruciaal in transport en logistiek?

  • Ecologische voetafdruk: De transportsector heeft een substantiële impact op het milieu. Het verminderen van de CO2-uitstoot is essentieel om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.
  • Toekomstige groei: De vraag naar transport zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Door nu duurzame methoden te implementeren, bereiden we ons voor op deze groei zonder verdere schade aan het milieu.
  • Economische voordelen: Naast ecologische voordelen biedt duurzaamheid op de lange termijn ook financiële voordelen, zoals besparingen op brandstof en onderhoud.
  • Maatschappelijke Verantwoordelijkheid: Als sector hebben we de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

Onze bijdrage aan een groenere toekomst

  • Duurzame voertuigen: onze vloot wordt stap voor stap gemoderniseerd met voertuigen die minder uitstoten, en we onderzoeken actief de integratie van elektrische voertuigen.
  • Optimale routeplanning: door innovatieve technologieën te gebruiken, zorgen we voor minder omwegen en dus minder brandstofverbruik. Dat heeft naast een milieuvoordeel ook nog eens een kostenvoordeel klanten.
  • Training en bewustwording: Ons personeel wordt continu opgeleid over duurzaamheidspraktijken om zo bewust mogelijk te handelen. Bijvoorbeeld ook door verantwoord en 'groen' te rijden.
  • Afvalminimalisatie: In al onze processen proberen we afval tot een minimum te beperken en waar mogelijk te recyclen. En bij alle op- en overslag slaan we alles ruimtelijk zo efficiënt mogelijk op.
  • Partnerships voor duurzaamheid: we werken samen met andere bedrijven en organisaties om gezamenlijk grotere stappen te zetten in duurzaamheid. Samen kunnen we meer bereiken en innovatie stimuleren.

De gemeenschappelijke rol in duurzaamheid

Bij Transeasy zijn we overtuigd dat iedereen een rol kan spelen in het bevorderen van duurzaamheid.

Door samen te werken met onze partners en klanten, creëren we een keten van verantwoordelijkheid en actie.De logistieke sector is in een unieke positie om echt een verschil te maken, en bij Transeasy zijn we trots om hierin voorop te lopen. Sluit je bij ons aan en laten we samen werken aan een duurzamere toekomst.

KENNISMAKEN OF SNEL EEN OFFERTE NODIG?

We staan klaar voor jouw vragen over onze diensten. Bel of mail met Zeki voor een kennismaking, ophaalafspraak of een snelle prijsopgave.

phone   040 744 17 44

mail   info@transeasy.nl

OFFERTE AANVRAGEN    CONTACT OPNEMEN